Какво е козметология?

Козметологията е наука, която изучава козметичните продукти във всеки техен аспект: формулиране, оценка за сигурност, оценка за ефикасност, маркетинг и правилна употреба.