Съкровището, което се крие в растителните масла

Често по време на моите обучителни курсове ми се задава въпросът кое растително масло е най-добро за кожата.
Въпросът „кое е най-доброто масло“ няма универсален отговор, защото това зависи от изключително много фактори – колко, как, къде, на кого се нанася и т.н.
Ако преформулирам въпроса като „кое растително масло е най-подходящо за нанасяне върху водно-липидния слой на човешката кожа“, то вече започвам да се приближавам към отговор.
Растителните масла са амброзия за човешката кожа, още повече, че по състава си много от тях наподобяват нашите собствени кожни липиди и когато ги нанасяме върху кожата си в чиста форма, маслена бленда, емулсионен крем и т.н., нашата кожа триумфира.
На въпроса пък кое масло е най-подобно на нашата собствена липидна мантия имам конкретен отговор. Цялата публикация „Съкровището, което се крие в растителните масла“