Да, химия, веднъж завинаги!

Ще започна с един цитат на Артър Блок, „Наръчник по съвременна наука“, който считам за доста илюстративен и закачлив, що се отнася до предмета на тази публикация:

1. Ако е зелено и мърда, е биология.
2. Ако мирише, е химия.
3. Ако не работи, е физика.
4. Ако е неразбираемо, е математика.
5. Ако няма смисъл, е икономика, или психология. Цялата публикация „Да, химия, веднъж завинаги!“